Prohlášení o riziku investování

Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a nikdy neriskujte více, než si můžete dovolit ztratit. Na stránkách zveřejňujeme naše subjektivní názory a náš přístup k investování, všechny zde uvedené informace jsou určeny pouze ke studijním účelům. Konkrétní investice, které jsou dobré pro nás, nemusí být dobré pro Vás. Na tomto webu neposkytujeme žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.